Mimoškolní aktivity - kroužky
Pro žáky volitelně nabízíme celou řadu nepovinných předmětů a kroužků.

 • Příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
 • Příprava na mezinárodní zkoušky z německého jazyka
 • Francouzský klub
 • Příprava na mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Fyzikální pokusy
 • Výtvarná výchova
 • Dramatická výchova (divadlo)
 • Pěvecký sbor
 • Kroužek šachu
 • Základy ekologie
 • Programování 
 • Geografický badatelský klub
 • Fotografický kroužek
 • Cvičení z chemie
 • Cvičení z biologie
 • Cvičení z fyziky
 • 3D tisk