Juniorská univerzita v Praze na UK
Ve čtyřech dnech v listopadu a prosinci se naše studentka Klára Kučerová zúčastnila Juniorské univerzity na Karlově Univerzitě v Praze.


18.12.2023
Co se u nás děje

Jedná se o program, který přibližuje studentům středních škol fungování vysokých škol. Program nabízí čtyři zaměření: přírodovědné, lékařské, humanitní a společenskovědní. Já jsem se zúčastnila přírodovědného zaměření, které obsahovalo přednášky na téma Programovaná buněčná smrt jako žádoucí i nežádoucí cíl působení léčiv, Extrémy počasí jak je neznáme aneb kam nás posouvá změna klimatu?, Demografické stárnutí v Česku a možné dopady v oblasti zdravotních služeb a Stres, pomocník nebo zabiják?. Mě osobně nejvíce zaujala přednáška o programované buněčné smrti od Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Na každou přednášku jsem dojížděla do Prahy do Modré posluchárny, Celetná 562/20. Program jsem zakončila 13.12. "promocí" v Karolinu. O akci napsala Klára Kučerová, která podá potřebné informace ráda všem zájemcům o další ročník Juniorské univerzity.


Juniorská univerzita v Praze na  UK