Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
Logo IKAP

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Klíčové aktivity realizované Gymnáziem, České Budějovice, Jírovcova 8:

V rámci projektu budou společně s partnery realizovány projektové dny se zaměřením na zážitkovou pedagogiku v chemii, biologii, geografii, matematice a informatice. Druhou aktivitou, která budě v projektu realizována, jsou kroužky Základy ekologie, Přípravy na olympiádu z matematiky, fyziky, chemie a biologie, Programování, Digitální fotografie a video, Geografický badatelský klub, Fyzikální pokusy a 3D tisk. 

Nabízené kroužky: 

1) Kroužek programování pro začátečníky a pokročilé

2) Kroužek "Základy ekologie"

3) Kroužek "Geografický badatelský klub"

4) Kroužek "Fyzikální pokusy"

5) Kroužek 3D tisku

6) Přípravy na olympiády z matematiky, fyziky, biologie a chemie (vždy pro vyšší a nižší (ZŠ) gymnázium)

7) Kroužek digitální fotografie a videa

8) Kroužek fyzikálních pokusů

Pokud máte o kterýkoliv kroužek zájem, napište nám na email info@jirovcovka.net, kde Vám sdělíme veškeré podrobnosti.