Opakovací kurzy z ČJ a M pro žáky 9. tříd ZŠ
Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme nabízet opakovací kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté studium, tedy pro žáky a žákyně 9. tříd ZŠ.

V kurzech nepůjde o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, zaměříme se na zopakování a shrnutí vybraných kapitol učiva ZŠ.

Kurz se bude skládat z 10 setkání (5x český jazyk, 5x matematika). Pravidelně se bude střídat matematika a český jazyk.

Cena celého kurzu matematiky a českého jazyka je 1199 Kč.

Obsah kurzů:

Matematika
V kurzu se zaměříme na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní geometrie a řešení testů

Český jazyk
První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 2. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

Setkání se budou konat vždy v pondělí od 15 do 16:30 hodin. Kurz bude zahájen v pondělí 22. ledna 2024.

Kapacita kurzu je zaplněna a přihlašování do kurzu bylo dne 15.1. uzavřeno. Přihlášené zájemce prosíme uhradit poplatek za kurz ve výši 1199 Kč na účet 21 685 2958/0300 do 18. ledna. Jako zprávu pro příjemce musí být uvedeno jméno žáka. 

Těšíme se na Vás!