Praktická podpora EVVO realizovaná v mimoškolním prostředí
Projekt je součástí programu ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO), opatření Cílená podpora EVVO ve školách a je z 89% hrazen z rozpočtu Jihočeského kraje.

V rámci projektu chceme uskutečnit tři třídenní a jednu dvoudenní akci v Centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích a jednu třídenní akci v ekocentru MEVPIS Vodňany. Na výuku environmentální výchovy je na gymnáziu  dlouhodobě kladen velký důraz a tyto kurzy umožní žákům gymnázia rychlejší orientaci v problematice a zároveň jim odborníci poskytnou komplexnější pohled na problematiku EVVO. Realizace praktických exkurzí je velkým přínosem pro výuku a napomáhá i praktickému naplňování ŠVP.

Kurzy přispějí ke zlepšení chápání problematiky životního prostředí především pomocí metod zážitkové pedagogiky a umožní získávání konkrétních znalostí přímo v přírodě.