Studium

Hamonogram školního roku

Harmonogram školního roku 2021/2022

Více informací ⇾

Mimoškolní aktivity - kroužky

Pro žáky volitelně nabízíme celou řadu nepovinných předmětů a kroužků.

Více informací ⇾

Maturity

Podmínky pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 se mění na základě změny RVP pro gymnázia a z důvodu účinnosti zákona č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Více informací ⇾