Informace o škole
Historie školy

Gymnázium Jírovcova bylo zřízeno rozhodnutím Rady JčKNV 10.8.1971, vyučovat se začalo 1.září téhož roku v budově bývalé ZDŠ v Jeronýmově ulici. Podstatnou část tehdejšího pedagogického sboru tvořili profesoři z Gymnázia Karla Šatala (dnes J.V.Jirsíka). Spolu s nimi přešli i studenti humanitně zaměřených tříd, nové gymnázium tedy začínalo s osmi třídami, vždy po dvou v každém ze čtyř ročníků. O budovu se nově vzniklá škola dělila s Pedagogickou fakultou, a to až do začátku školního roku 1974/75. Tehdy gymnázium získalo svou současnou adresu i název – Gymnázium, Jírovcova 8. Od dob svých začátků škola několikrát změnila své zaměření – od původně humanitního přes specializované třídy se zaměřením na matematiku až po dnešní přírodovědně-matematickou orientaci se širokým spektrem seminářů. Postupem času se ustálil i počet tříd na současných patnáct.

Politické změny v roce 1989 se promítly i do života naší školy. V září 1991 přišli první primáni, tedy studenti víceletého gymnázia. Změnil se částečně i studijní program, přibyly volitelné předměty, díky kterým se žáci 3.a 4.ročníků mohou specializovat na předměty spjaté s budoucím studiem a povoláním. Cenným a zároveň příjemným zpestřením každodenních povinností se stala spolupráce se školami v zahraničí a účast v několika mezinárodních projektech.

Tento přehled by nebyl úplný bez zmínky o předmětových soutěžích. Příprava na olympiády všeho druhu vždy patřila ke každodenní práci a boj o ta nejlepší umístění byl a je stálou výzvou nejen pro hrstku těch nejlepších studentů. Ostatně tento fakt potvrzují žebříčky, v nichž se studenti Jírovcovky pravidelně a dlouhodobě umisťují na pomyslných stupních vítězů.

Všechno se vyvíjí, ani škola nemůže zůstat stát. Může měnit svou vnější tvář, avšak nesmí ztratit svůj hlavní úkol a svou hlavní prioritu - kvalitní a zodpovědnou přípravu na vysokoškolské studium.