Studentský parlament
JSME ŠKOLA, KTERÁ PODPORUJE SAMOSTATNOST A ZODPOVĚDNOST ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ

Od školního roku 2020 -2021 jsem součástí sítě škol, soustředěných v Centru pro demokratické učení. Karantény během covidové pandemie činnost parlamentu dost ochromily, ale letošní školní rok se zdá, že již bude úplně normální a máme radost, že už jsou nyní všechny parlamentní funkce po demokratických volbách obsazené.

Parlament chce svou práci lépe propagovat, proto hodlá využít nástěnku u východu z šaten. Nástěnky se ochotně ujmou Ben Salamánek (2.E) a Ema Táborská (1.E). Na vzkazy pro parlament bude na nástěnce QR kód odkazující na on-line formulář. Pro analogovou komunikaci by tentýž účel  měla plnit obálka, která na nástěnce bude umístěna.

Členové parlamentu 2023-2024