Studentský parlament
JSME ŠKOLA, KTERÁ PODPORUJE SAMOSTATNOST A ZODPOVĚDNOST ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ

Školní parlament Gymnázia Jírovcova je důležitou součástí života školy, kde se studenti aktivně podílejí na rozhodování a řešení důležitých záležitostí týkajících se života na škole. Skládá se ze zvolených zástupců z různých ročníků, kteří společně pracují na vytváření prostředí, které podporuje vzdělávání, kreativitu a vzájemnou spolupráci. Školní parlament slouží jako platforma pro diskusi o tématech jako je rozvoj školního prostředí, organizace akcí nebo řešení problémů, které ovlivňují život školní komunity.  Je to prostor, kde se hlas studentů mění v konkrétní akce a iniciativy, jež posilují kolektivního ducha a přispívají k pozitivní atmosféře na škole.
V tomto školním roce se parlament podílel na několika akcích, například:
Maraton psaní dopisů
Na přelomu listopadu a prosince roku 2023 na naší škole proběhl na podnět Jihočeského studentského parlamentu Maraton psaní dopisů. Akce byla zrealizována díky vyučujícím občanské výchovy Mgr. Lucii Beňadikové, PhDr. Tereze Hniličkové a Mgr. Janě Perinové.  Za naši školu bylo odesláno přes 180 dopisů.
Vánoční přáníčka
V prosinci 2023 se na naší škole pořádal sběr přání. Na vytváření přání se podíleli hlavně studenti z nižšího gymnázia na hodinách občanské výchovy, ale ruku k dílu přiložili i studenti, kteří přáníčka vytvářeli ve svém volném čase. Přáníčka pak byla zanesena do Centra sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice.
Merch
Parlament na svých schůzkách projednával podobu nového školního merche. Byly vybrány 3 návrhy, o kterých měli poté možnost hlasovat všichni studenti na škole. Během února byl spuštěn e-shop, kde si studenti mohli merch s vítězným návrhem objednat.

Některé z akcí školního parlamentu Jírovcovky popsal jeho místopředseda Hubert Štěpánek