Konzultační hodiny výchovné poradkyně
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Mylerová - email: mylerova@gymji.cz

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče: 

středa 10.15 - 11.15

středa 15.30 - 16.15

čtvrtek 14.45 - 15.30

V těchto hodinách jsem vám pravidelně k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas.  Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu výcovného poradce (půdní vestavba).

Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy.