Konzultační hodiny výchovné poradkyně
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Mylerová - email: mylerova@jirovcovka.net

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče: 

pondělí 12.15 - 13.00

úterý 15.40 - 17.10

Doporučuji objednat si setkání se mnou předem, abychom mohli zajistit úplné soukromí.

V uvedených hodinách jsem vám pravidelně k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas.  Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu výchovného poradce (půdní vestavba).

Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy.