Přijímací zkoušky nanečisto 2024
Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto:

Zadání a klíč správných řešení z přijímacího řízení nanečisto:

G8:

G4:

Všechny školy v ČR mají k dispozici pouze testy veřejně přístupné na internetu. Z toho plyne, že výsledky při přijímacích zkouškách nanečisto (PZN) jsou zkreslené, řada žáků testy již zkoušela, někteří vícekrát.

Pro přijímací zkoušky nanečisto jsme použili test z tzv. náhradního termínu roku 2017. Tento test použijí všechna jihočeská gymnázia, která se rozhodla přijímací zkoušky nanečisto uskutečnit. Počet dosažených bodů můžete porovnat se zveřejněnými výsledkovými listinami dalších výše uvedených škol. Doporučujeme v tuto chvíli při přípravě tento test vynechat a věnovat se mu až po lednových termínech PZN.