Předměty

Volitelné semináře

Ve třetím ročníku se volí 3 semináře - každý má 2 hodiny (pozor, základy ekonomie, "malá matematika", psychologie a dějiny 20.století se vyučují pouze ve 4. ročníku). Ve čtvrtém ročníku se volí 3 tříhodinové semináře a 1 dvouhodinový seminář.

Více informací ⇾