Cizí jazyky
Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického a německého jazyka, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní. K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Realizace aktivity spočívá v tom, že škola zavedla do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického a německého jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu. Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu. Kombinovaná forma výuky musí být začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka. Po dobu využívání blended learningu bude učitel poskytovat žákům podporu. Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického a německého jazyka v práci se systémem.