Den otevřených dveří
Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhl 6. 1. 2021.

Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne 6.1.2021. Srdečně Vás zveme. 

Harmonogram dne otevřených dveří byl následující (odklik vede na Youtube):

17:00 - přírodovědný blok (CHE+BIO+ZEM)
17:15 - jazykový blok (ANJ+FRJ+NĚJ+ŠPJ)
17:30 - technický blok (MAT+FYZ+IVT)
17:45 - humanitní blok (ČJL + DĚJ+ZSV)
18:00 - blok výchov (VÝT+HUD+TĚL)
18:15 - žákovská beseda - informace o studenstké životě na gymnáziu
18:45 - beseda s ředitelem, kritéria přijímacího řízení

Záznam celého streamu na Youtube.