Odpoledne s češtinou a matematikou pro žáky 5. tříd ZŠ
Žáky 5. tříd ZŠ, kteří se hlásí do osmiletého studia na naše gymnázium, zveme na aktivní a atraktivní odpoledne s češtinou a matematikou. Akce se uskuteční v únoru 2024 (7.2.2024 - český jazyk a 14.2.2024 matematika) a půjde o jedno odpoledne s matematikou a jedno odpoledne s českým jazykem.

  • Zábavné odpoledne s češtinou

Nejedná se o přípravu k přijímacím zkouškám, jde spíše o to ukázat, že i češtině se dá učit zábavnou formou. Žáci budou soutěžit ve skupinkách na čtyřech stanovištích, kde pro ně budou připraveny úkoly (pravopis, práce s jednoduchými texty umělecké literatury, přísloví a jejich význam apod.).

  • Matematika před zrcadlem a za zrcadlem

Zábavnou formou, při putování po budově gymnázia, umožníme žákům nahlédnout a rozkrýt některé krásy i taje podivuhodného světa matematiky.

Účastníci si ve skupinkách  projdou různá stanoviště, na kterých budou plnit zajímavé a netradiční úkoly z českého jazyka a matematiky.  Jedno odpoledne by mělo trvat přibližně 2,5 hodiny (14:30 až 17:00).

Cena za jednoho účastníka je 299 Kč. 

Pokud se chcete na akci přihlásit, vyplňte elektronickou přihlášku a na účet 21 685 2958/0300 uhraďte poplatek ve výši 299 Kč. Jako zpráva pro příjemce musí být uvedeno jméno žáka. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024.