Kritické myšlení a obezřetnost
To je to, co nám nesmí chybět, když si přečteme nebo slyšíme nějaké sdělení .


30.01.2023
Co se u nás děje

A nemusí to být informace pouze na sociálních sítích, ale také ve sdělovacích prostředcích. Ale i to, co se dozvíme od kamarádů, známých, odborníků atp. bychom měli podrobit nějakému adekvátnímu ověření. To se mimo jiné dozvěděli od lektorek ve čtvrtek žáci a žákyně 1.A. Absolvovali 4 hodinový workshop, kde si vše vyzkoušeli na konkrétních příkladech. Po letošní volební kampani víme, že tahle dovednost je důležitá a jistě ji naši žáci*kyně mohou využívat každý den.


Kritické myšlení a obezřetnost Kritické myšlení a obezřetnost fake news.PNG.