Olympiády v plném proudu
Slovo olympiáda si převážně spojujeme se sportem.


25.01.2023
Co se u nás děje

Ve škole procvičujeme a poměřujeme nejen tělesnou zdatnost, ale také schopnosti studentek a studentů v dalších vyučovaných disciplínách. V prosinci se obyčejně zahajují školní kola v jazykových olympiádách. Ale lednové týdny jsou přímo nabité různými koly a kategoriemi. Koná se například národní kolo chemické olympiády, kam postoupili 4 naši studenti, okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9, školní kolo matematické olympiády kategorie B a C, olympiáda v německém jazyce, lingvistická olympiáda, krajské kolo fyzikální olympiády, krajské kolo olympiády v programování, krajské kolo fyzikální olympiády, zeměpisná olympiáda, okresní kolo dějepisné olympiády, astronomická olympiáda, ekonomická olympiáda...V těchto všech a ještě mnoha dalších soutěžích se v lednu naši žáci a žákyně poměří se svými vrstevníky v oblastech, které je baví a zajímají. Tak držíme palce, aby měli účastníci soutěží dobrý pocit ze svých výkonů. A i kdyby se vše nepovedlo podle původních představ, každá zkušenost se dá v budoucnu využít. My máme radost, že mají naši studenti zájem se zdokonalovat a pracovat na sobě! Děkujeme také všem našim učitelům, kteří s talentovanými žáky*němi pracují a na soutěžení je připravují.


Olympiády v plném proudu