Jak dobře překládat a tlumočit
Jírovcovka je dlouhodobě úspěšná v překladatelské soutěži Juvenes Translatores.


23.05.2023
Školní akce
Zájemci o tlumočení, mnohojazyčnost a překladatelství se sešli ve čtvrtek 18.5. na inspirativní přednášce p. Martina Staška, který pracuje pro Evropskou komisi, konkrétně pro generální ředitelství pro překlad a to téměř dvacet let. Někteří studenti si překládání vyzkoušeli už na podzim v rámci soutěže Juvenes Translatores.  Přednáška byla interaktivní, proložená kvízem a vítěz získal drobnou odměnu. Pro nás ostatní to byl podnětně strávený čas. Děkujeme paní učitelce Vítové za péči o budoucí překladatele. A tím nemyslíme AI.

Jak dobře překládat a tlumočit Jak dobře překládat a tlumočit překladatelsá beseda.jpg.Jak dobře překládat a tlumočit překladatelsá beseda 3.jpg.