V pátek 8. září jsme v tělocvičně zachraňovali plno zraněných
Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže


09.09.2023
Školní akce

První pomoc není dovedností pouze pro zdravotníky - je to dovednost, kterou by měl mít každý z nás. V každodenním životě se můžeme setkat s nečekanými situacemi, kde umění poskytnout první pomoc může zachránit život. Rychlá reakce a znalost základních postupů může být klíčová v nouzových situacích, jako jsou zranění, otravy nebo srdeční zástavy. To si měli uvědomit žáci ze tříd 1. A 1.B 2.A 2.B, 4E, 5E primy a sekundy. Ti všichni absolvovali vzdělávací a náborovou akci Červeného kříže

Naučit se první pomoc znamená mít schopnost pomoci sobě i druhým v kritických okamžicích. Zvýšená sebedůvěra, pocit dobročinnosti a bezpečnost vědomí, že jste připraveni pomoci, jsou jen některé z výhod, které tato dovednost přináší. Využijte příležitost naučit se první pomoc: Kroužek pro primány a sekundány povedou na Jírovcovce naši studenti- záchranáři z kvinty, kteří vyhráli celorepublikovou záchranářskou soutěž. Starší studenti mají příležitost se zapsat na kroužek u ČK v ČB.


 V pátek  8. září jsme v tělocvičně zachraňovali plno zraněných Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže První pomoc 1.jpg.Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže První pomoc 3.jpg.Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže První pomoc 4.jpg.Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže První pomoc 5.jpg.Naši záchranáři byli figuranty na akci Červeného kříže První pomoc 6.jpg.