Němčináři na Filosofické fakultě JčU
Ve čtvrtek 8.února navštívili vybraní studenti se zájmem o studium německého jazyka Ústav česko- německých a reálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


26.02.2024
Školní akce

 Studenti 2.,3. a 4. ročníků byli seznámeni s možnostmi studia němčiny a s budoucím uplatněním na trhu práce. Následně se uskutečnila prohlídka budovy fakulty, která byla zakončena příjemným posezením u šálku kávy.


Němčináři na Filosofické fakultě JčU Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj2.jpeg.Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj1.jpeg.Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj3.jpeg.Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj4.jpeg.Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj5.jpeg.Němčináři na Filosofické fakultě JčU nj6.jpeg.