Ruku v ruce
Tento program pro žáky primy  posiluje vztahy a spolupráci třídního kolektivu.


30.10.2023
Školní akce

Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností, vzájemný respekt a toleranci. Aktivity podporují sociální interakce a budují pozitivní prostředí, které napomáhá optimálnímu učení a rozvoji žáků. Cílem je vytvořit prostor, kde se žáci cítí bezpečně a podporováni, což přispívá ke kvalitnímu vzdělávacímu procesu a celkovému blahu třídního společenství. Doufejme, že primánky a primáni se cítí v kolektivu i na Jírovcovce bezpečně, chodí do školy rády/i a učení je baví.


Ruku v ruce Ruku v ruce chodím rád do školy.jpg.