Certifikáty z Cambridge English
Proč mají všichni na fotce radost? Získali certifikát z Cambridgeské jazykové zkoušky .


28.02.2024
Z čeho máme radost

Od úrovně C1 po úroveň B2 jsou všichni držitelé certifikátů oprávnění požádat o uznání školní maturity. Na Jírovcovce už má 40 studentek a studentů certifikát z angličtiny. Slavnostní předání certifikátů proběhlo 27. února a kromě úspěšných studentů byla u předávání Ing. Michaela Bébrová z Evropského centra jazykových zkoušek, dále paní učitelka Kateřina Mylerová, která většinu našich studentek a studentů na jazykové zkoušky z angličtiny připravuje a pogratulovat přišel také pan ředitel Kavřík. Máme z velkého počtu získaných certifikátů radost.

Zkoušku z cizího jazyka si lze nahradit jazykovým certifikátem v profilové (školní) části maturity. Pokud si žák zvolí angličtinu (němčinu, španělštinu, francouzštinu) ve společné (státní) části maturity, píše didaktický test připravený CERMATem a v profilové (školní) části si písemnou práci a ústní zkoušku nahradí jazykovým certifikátem. Bohužel, Cermat stanovil uznání pouze jednoho certifikátu, tedy jednoho cizího jazyka. Proč, to nám není jasné.


Certifikáty z Cambridge English