Druhý cizí jazyk pro ně není na druhé koleji
Nahradit profilovou část z německého jazyka budou moci ti, kteří získali certifikát


26.03.2024
Z čeho máme radost

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Toto přísloví platí i na naší škole. Důkazem toho jsou žáci Ondřej Suchan a Sebastian Holek, kteří složili úspěšně Zertifikat Deutsch B2 v Goethe centru. Studentům moc gratulujeme a přejeme další úspěchy v druhém cizím jazyce.