Petr Beran získal Zlatý oříšek
Petr Beran z primy proměnil svou nominaci za pozoruhodné úspěchy v oblasti logiky a matematiky a získal Zlatý oříšek 2022


02.01.2023
Z čeho máme radost
Některé Petrovy úspěchy:

1. místo Logická olympiáda 2021 - finálové celostátní kolo konané v roce 2022
Nejúspěšnější řešitel matematické soutěže - Pangea 2022 - finálové kolo
1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2021- celostátní kolo
1. místo Logická olympiáda 2021 - krajské kolo
1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2020 - celostátní kolo
1. místo - matematické soutěže - Pangea 2022 - krajské kolo

Moc Petrovi gratulujeme a přejeme další úspěchy


Petr Beran získal Zlatý oříšek Petr Beran získal Zlatý oříšek zlatý oříšek.PNG.