Talenti roku 2023 v Jihočeském kraji
Na Jírovcovce víme, že v každém dřímá nějaký talent. Proto se snažíme objevit a podpořit talentované studentky a studenty, jak jen to jde!


26.02.2024
Z čeho máme radost

Podle počtu oceněných talentů našeho kraje, kteří jsou z Jírovcovky, se nám to docela daří. Již po třiadvacáté udílel Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích ocenění v anketě Talent Jihočeského kraje. Základním kritériem pro hodnocení byly dosažené výsledky žáků a studentů v soutěžích za uplynulý rok. „V každém z nás je třeba najít aspoň nějakou perličku na dně. A to je základní úloha učitele, který v dětech musí ty perličky umět najít a nechat zazářit,“ řekl při předávání cen náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma. Kdo byl tedy za rok 2023 z Jírovcovky vybrán jako Talent roku? Vojta Schreib, Matěj Bajgar, Jakub Savula, Adriana Konečná, Zdeněk Chval, Jáchym Předota, Jan Souček, Ondřej Topka, Jiřina Filipová a Jakub Klicnar. Přejeme všem oceněným talentům, aby své vlohy dále rozvíjeli a děkujeme jim za reprezentaci školy. Našim učitelům pak patří velký dík za objevování talentů a jejich podporu.


Talenti roku 2023 v Jihočeském kraji Talenti roku 2023 v Jihočeském kraji Talent-Jck_2022_126-scaled.jpg.